ศูนย์รับฝากขาย ฝากเช่า ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

Blog Grid 2 Column

About >&g

FacebookTwitterLineจาก Marketing และ Brand Manager สู่อาชีพนายหน้ามืออาชีพอันทรงเกียรติ และจากการทำงานนายหน้าร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัท แต่ละที่ก็มีจุดแข็ง และวัฒนธรรมองค์กรไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เป็น www.bestpropertycenter.com ในวันนี้   […]

7 ประ

FacebookTwitterLineบริการหนึ่งที่สถาบันการเงินทุกแห่งต้องมี คือ การให้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ สินเชื่อเพื่อบ้าน สำหรับคนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองหรือต้องการแปรบ้านให้เป็นทุน สินเชื่อสำหรับบ้านมักให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน โดยทางธนาคารมักแบ่งการพิจารณาสินเชื่อต่างกันตามประเภทของทรัพย์สิน โดยแต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขและการอนุมัติวงเงิน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เหมือนกัน […]